Tietosuojaseloste

Laatimispäivä: 11.9.2017

Rekisterinpitäjä
Aatos productions Oy (y-tunnus: 2797720-9)

Yhteystiedot:
Aatos productions Oy
Viides Linja 18 B 19
00530 Helsinki

Yhteyshenkilö:
Emmi Skytén
emmi.skyten@aatospodcast.fi

Rekisterin nimi
Aatos productions Oy:n asiakastietojärjestelmä

Rekisterin sisältö ja henkilötietojen käyttötarkoitus
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja: rekisteröidyn nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, markkinointikiellot ja palvelun tilausta koskevat tiedot.
Henkilötietoja käytetään rekisterinpitäjän liiketoiminnan toteuttamista, ylläpitoa ja kehittämistä sekä asiakasviestintää ja suoramarkkinointia varten. Rekisteriä voidaan käsitellä automaattisesti.

Aatos productions on ulkoistanut palvelun maksuliikenteen Paytrailille. Paytrailin rekisteriseloste on osoitteessa https://www.paytrail.com/sopimukset-ja-ehdot.
Palvelun tilauksen yhteydessä kerätään osoitetietoja, koska palvelu on mahdollista tilata laskulla. Paytrailin palveluntarjoaja Collector Bank Ab tarvitsee osoitetiedot laskun lähettämistä ja muita laskutukseen liittyviä palveluita varten. Jos asiakas ei tilaa palvelua laskulla tai osamaksulla, osoitetiedot ja puhelinnumeron voi jättää tyhjiksi.

Henkilötietojen säännönmukaiset lähteet
Henkilötiedot hankitaan palveluiden käyttäjiltä itseltään tai muista Aatos productions Oy:n mahdollisesti ylläpitämistä rekistereistä.

Evästeiden käyttö
Yhtiön verkkopalveluissa käytetään evästeitä (”cookie”). Evästeiden avulla seurataan kävijäliikennettä, sen lähdettä, käyttäytymistä palvelussa ja parannetaan palvelun laatua.

Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja henkilötietojen siirtäminen Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Henkilötietoja voidaan luovuttaa palvelun yhteistyökumppaneille, mikäli se on tarpeellista palvelun käyttämiseksi tai jos rekisterinpitäjä on velvollinen luovuttamaan henkilötietoja soveltuvan pakottavan lainsäädännön nojalla. Henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Palvelun tilauksen yhteydessä kerätyt osoitetiedot voidaan luovuttaa maksuliikenteestä huolehtivalle Paytrailille ja sen palveluntarjoajalle Collector Bank Ab:lle laskutusta varten.

Tietojen suojaaminen
Rekisteri on suojattu teknisin ja organisatorisin keinoin. Rekisterin tiedot tallennetaan palvelimille ja järjestelmiin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Pääsy henkilötietoihin myönnetään vain, jos se on tietojen käsittelyn kannalta välttämätöntä. Kaikki henkilötietojen käsittelijät ovat vaitiolovelvollisia.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut häntä itseään koskevat henkilötiedot. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia henkilötietojensa korjaamista tai poistamista, jos tiedot ovat virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai vanhentuneita. Rekisteröity voi kieltää rekisterinpitäjää käyttämästä henkilötietojaan suoramarkkinointiin. Edellä mainittuihin oikeuksiin liittyvät pyynnöt tulee osoittaa sähköpostiosoitteeseen contact@aatospodcast.fi tai seuraavaan postiosoitteeseen:

Aatos productions Oy
Viides Linja 18 B 19, 00530 Helsinki.