Käyttöehdot

Laadittu 11.9.2017

Käyttöehdot Aatos-applikaatiota, Aatos-palvelua ja Aatos-verkkosoitinta koskien.

Aatos-applikaatio on Aatos productions oy:n virallinen mobiilisovellus (“Applikaatio”), joka muun muassa mahdollistaa Aatos-palvelun sisällön kuuntelemisen mobiililaitteilla. Jäljempänä viitataan Applikaatioon, Aatos-palveluun ja Verkkosoittimeen yhteisesti käsitteellä ”Palvelut”.

Nämä Aatos productions oy:n (2797720-9) (”Aatos”) Palveluita koskevat loppukäyttäjän käyttöoikeuden käyttöehdot (”Käyttöehdot”) soveltuvat kaikkeen Palveluiden tai yksittäisen Palvelun lataamiseen ja käyttöön, ja käyttäjä sitoutuu näihin Käyttöehtoihin ladatessaan tai käyttäessään Palveluita tai Palvelua. Jos käyttäjä ei sitoudu näihin Käyttöehtoihin, käyttäjä ei saa ladata eikä käyttää Palveluita. Palveluita ladatessaan käyttäjän tulee mahdollisesti sitoutua myös jonkin kolmannen osapuolen käyttöehtoihin, joiden sisällöistä ja ehdoista Aatos ei ole vastuussa.

Osoitteesta https://www.aatospodcast.fi/ tietosuojaseloste/ löytyvä tietosuojaseloste on osa näitä Käyttöehtoja, ja käyttäjä vahvistaa tutustuneensa tietosuojaselosteeseen.

Ohjelmiston omistusoikeus

Palvelut ja kaikki niihin liittyvä ohjelmisto, sisällöt, aineisto ja materiaali (yhdessä ”Aineisto”) ovat Aatoksen ja/tai sen lisenssinantajien tai muiden yhteistyökumppaneiden tai kolmansien osapuolten omistamaa tekijänoikeuden ja muiden soveltuvien oikeuksien ja immateriaalioikeuksien alaista Aineistoa, johon Aatos ja/tai sen yhteistyökumppanit pidättävät kaikki omistus- ja immateriaalioikeudet.

Käyttöoikeus

Aatos myöntää käyttäjälle ei-yksinomaisen, rajoitetun, peruutettavissa olevan ja ei-siirrettävän oikeuden ladata Palvelut käytettäväksi tai käyttää Palveluita siinä käyttäjän omistamassa tai hallitsemassa päätelaitteessa, johon Aatos kulloinkin tarjoaa Palveluita ja joka tukee Palvelujen käyttämistä ja jolla käyttäjä Palveluita lataa tai käyttää. Palvelut on tarkoitettu pelkästään henkilökohtaista ja ei-kaupallista käyttöä varten.

Käyttäjä ei saa:

kopioida eikä käyttää Palveluita tai Aineistoa muulla kuin Käyttöehdoissa nimenomaisesti mainitulla tavalla;

kopioida, julkaista, esittää julkisesti, levittää, siirtää, luovuttaa, hajottaa, muokata, kääntää, purkaa osiin Palveluita tai Aineistoa tai minkään Palvelujen tai Aineiston osan lähdekoodia tai luoda johdannaisteoksia;

antaa vuokralle, alilisensoida, myydä, luovuttaa, pantata tai muulla tavoin siirtää Palveluita tai Aineistoa koskevia oikeuksia väliaikaisesti eikä pysyvästi;

poistaa Palveluissa tai Aineistossa olevia omistus- tai tekijänoikeuksia koskevia ilmoituksia tai merkintöjä; eikä

jakaa tai myydä edelleen tai alilisensoida Palvelujen tai Aineiston sisältöä eikä Palveluissa tai Aineistossa olevia tietoja.

Internet-yhteydet ja kolmansien osapuolten tarjoamat palvelut

Käyttäjä hyväksyy sen, että Palvelujen käyttö ja niiden tietyt ominaisuudet edellyttävät Internet-yhteyttä, josta käyttäjä on yksin vastuussa. Lisäksi käyttäjä on yksin vastuussa kaikista Internet-yhteyteen liittyvistä maksuista, kuten Internet-palveluntarjoajan tai muiden yhteydentarjoajien tai kolmansien osapuolten veloituksista. Palvelujen toiminta voi olla rajoittunutta tai rajoitettua johtuen Internet-yhteyden tai -palvelujen ominaisuuksista, kaistanleveydestä tai teknisistä rajoituksista. Internet-yhteyden toimittaminen, laatu ja turvallisuus ovat kyseistä palvelua toimittavan kolmannen osapuolen yksinomaisella vastuulla. Käyttäjä myös hyväksyy, että Aatos ei pysty vaikuttamaan siihen, ovatko Palvelut kulloinkin ladattavissa tai päivitettävissä niiltä digitaalisilta mobiiliapplikaation julkaisualustoilta tai muilta alustoilta, joiden kautta Aatos toimittaa tai voi toimittaa Palveluja.

Vastuut

Käyttäjä hyväksyy sen, että Palvelujen ja Aineiston käyttö tapahtuu täysin käyttäjän omalla vastuulla. Palvelut ja Aineisto tarjotaan ”sellaisina kuin ne ovat” kaikkine vikoineen ja ilman minkäänlaista takuuta ja Aatos pidättäytyy lain sallimassa laajuudessa kaikista Palveluita tai Aineistoa koskevista nimenomaisista tai hiljaisista takuista ja ehdoista, koskien esimerkiksi käytettävyyttä, tyydyttävää laatua, tiettyyn tarkoitukseen sopimista, tarkkuutta, häiriötöntä käyttöä ja kolmansien osapuolten oikeuksien koskemattomuutta. Aatos ei takaa Palvelujen tai Aineiston keskeytymätöntä tai häiriötöntä käyttöä eikä sitä, että Palvelujen tai Aineiston sisältämät toiminnot täyttävät käyttäjän vaatimukset tai odotukset. Aatos ei vastaa tietojen katoamisesta tai muista vahingoista ja vaurioista, jotka aiheutuvat niille laitteille, joilla käyttäjä käyttää Palveluita tai Aineistoa. Aatos ei ole vastuussa mistään välittömistä tai kolmannen osapuolen aiheuttamista vahingoista. Aatos ei vastaa mistään menetyksistä, joita Aatos ei ole voinut kohtuudella huomioida etukäteen. Lain sallimissa rajoissa Aatos vastuun enimmäismäärä on aina rajoitettu 100 euroon kutakin vahinko- ja vastuutapausta kohden.

Tietosuojakäytäntö ja tietojen käsittely

Käyttäjä hyväksyy sen, että Aatos ja sen konserniyhtiöt, kumppanit ja edustajat voivat lukea, kerätä, siirtää, käsitellä ja tallentaa erilaisia tietoja, joita Aatokselle kertyy Palvelujen käytön yhteydessä. Aatos käsittelee palvelussa kerättäviä henkilötietoja tietosuojaselosteen sekä henkilötietojen suojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Aatos voi kerätä seuraavia henkilötietoja: käyttäjän nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, markkinointikiellot ja palvelun tilausta koskevat tiedot.

Henkilötietoja käytetään Aatos productions oy:n liiketoiminnan toteuttamista, ylläpitoa ja kehittämistä sekä asiakasviestintää ja suoramarkkinointia varten.

Aatos productions on ulkoistanut palvelun maksuliikenteen Paytrailille. Paytrailin rekisteriseloste on osoitteessa https://www.paytrail.com/sopimukset-ja-ehdot.

Palvelun tilauksen yhteydessä kerätään osoitetietoja, koska palvelu on mahdollista tilata laskulla. Paytrailin palveluntarjoaja Collector Bank Ab tarvitsee osoitetiedot laskun lähettämistä ja muita laskutukseen liittyviä palveluita varten. Jos asiakas ei tilaa palvelua laskulla tai osamaksulla, osoitetiedot ja puhelinnumeron voi jättää tyhjiksi.

Palvelujen käytön yhteydessä Aatokselle saattaa lisäksi kertyä erilaisia teknisiä tietoja, kuten tiedot siitä, miten usein käyttäjä käyttää Palveluita tai miten usein tiettyjä Palvelujen ominaisuuksia käytetään. Aatos käsittelee ja käyttää näitä tietoja tuottaakseen Palveluita käyttäjälle ja hallinnoidakseen analysoidakseen, parantaakseen ja kehittääkseen Palveluita. Nämä tiedot kerätään muodossa, josta käyttäjä ei ole tunnistettavissa.

Palvelu käyttää React Native Audio tool kit -nimistä kirjastoa audion soittamiseen. Kuuntelun lisäksi ohjelma mahdollistaa myös nauhoittamisen, minkä vuoksi Palvelun käyttäjien on annettava Palvelulle oikeus mikrofoninsa käyttöön. Aatos ei kuitenkaan käytä React Native Audio tool kit-ohjelmaa nauhoittamiseen eikä Aatos siis käytä käyttäjiensä mikrofoneja.

Maksupalvelutarjoaja

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Puhelin: 020 718 1830
www.paytrail.com

Käyttöehtojen voimassaolo ja muuttaminen

Käyttöehdot sitovat käyttäjää niin kauan kun käyttäjä käyttää Palveluita tai kunnes Aatos lopettaa Palvelujen tarjoamisen, kumpi näistä tapahtuu aikaisemmin. Aatos voi lopettaa Palvelujen tarjoamisen tai pääsyn Palveluihin koska tahansa mistä tahansa syystä. Käyttäjän Käyttöehtojen alaiset oikeudet päättyvät automaattisesti Aatoksen ilmoittamatta, jos pääsy Palveluihin lopetetaan tai jos käyttäjä ei noudata Käyttöehtojen ehtoja. Tällöin käyttäjän on lopetettava Palvelujen ja Aineiston käyttö ja hävitettävä kaikki Palvelujen ja Aineiston täydelliset ja osittaiset kopiot. Aatos voi milloin tahansa muuttaa näitä Käyttöehtoja, ja tällainen muutos tulee voimaan Aatoksen ja käyttäjän välillä välittömästi, kun käyttäjä jatkaa Palvelujen käyttöä Käyttöehtojen muutoksen jälkeen.

Sovellettava lainsäädäntö 

Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lainsäädäntöä, pois lukien sen lainvalintasäännöt. Mikäli jokin Käyttöehtojen ehto olisi pätemätön tai täytäntöönpanokelvoton, tällaisen ehdon pätemättömyys tai mitättömyys ei vaikuta muiden ehtojen pätevyyteen.